Vår historie

Bulldog Workwear ble etablert i 2002 med lager og kontor i Ølen. Vi var opprinnelig et innkjøpsselskap for de firmaene som etablerte selskapet. I dag er vi en uavhengig produsent av arbeidstøy og personlig verneutstyr.

I september 2019 overtok nye eiere selskapet og vi endret navnet til Bulldog Protective Workwear. Selskapet er et kjedeuavhengig og frittstående selskap som hovedsaklig selger produktene i Norge, Færøyene og Island. Våre produkter omsettes via forhandlere.

 

Vi produserer våre egne merkevarer på fabrikker i Asia og håndterer design, kvalitetskontroll og sertifisering selv. Vi legger stor vekt på oppfølging av leverandører, spesielt med tanke på kvaliteten på produktene, men også fordi vi har stort fokus på gode arbeidsforhold og etiske standarder. 

Fra 1. juli 2022 er vi på plass i nye lokaler i Aksdal Næringspark like utenfor Haugesund.

 

Siden 2015 har vi vært importør av Panther vernesko fra Italia. Fra 2021 er vi også importør av Gore Pyrad produkter fra Bell Apparel (UK) - spesialprodukter til energibransjen. Vi har også støvler fra Dikamar (Portugal) og fra 2022 er vi importør av vernesko fra Garsport i Italia og LAS hjelmer fra Italia. 

 

Bulldog Protective Workwear er en liten men fleksibel leverandør. Vi skal levere produkt i solid industrikvalitet til fornuftige priser. Vi fokuserer nå på markedsområdene landbasert industri, bygg-og anlegg og havbrukssektoren.

Våre forhandlere vil kunne gi deg gode tilbud og følge opp med lagerhold og service lokalt.

 

Velkommen som kunde!

 

Bulldog Protective Workwear AS
Eikeskogvegen 22
5570 Aksdal
Tlf: +47 52 76 76 60 

Org. nr: 934 758 986

 

Produksjon i Asia

Bulldog Protective Workwear er et Norsk selskap, med lokale eiere og lager på Vestlandet, men vi produserer varene i ulike land i Asia. Vi arbeider med veletablerte og seriøse fabrikker som har høye standarder for produksjon, kvalitetskontroll og som tar godt vare på sine ansatte.

Selskapet har vert aktiv i Etisk Handel Norge. Det er en Norsk organisasjon som veileder produsenter og importører i arbeidet med etiske standarder i produksjon og import av varer fra land der en bør ha ekstra fokus på dette. Vi har utarbeidet vår egen Code of Conduct på bakgrunn av erfaringer fra dette samarbeidet. 
Det eksisterer en rekke internasjonale organisasjoner og standarder for overvåking og kontroll av etiske standarder. Vi har valgt å arbeide med leverandører som har etablert SA-8000 eller AMFORI BSCI standarden - de mest omfattende bransjestandardene innenfor dette feltet. 
Fabrikker som er godkjent etter disse standardene har gode arbeidsforhold og sikkerhet for de ansatte og gjennomgår regelmessig kontroll fra tredjepart.
 
Med SA-8000/ AMFORI BSCI godkjenning sikres at fabrikkene :
 

  1. Ikke har barn i arbeid
  2. Ikke har tvangsarbeid av noe slag
  3. Har et godt arbeidsmiljø tilpasset lokale forhold
  4. De ansatte har organisasjonsrett
  5. Ikke har diskriminering av ansatte
  6. Har en rimelig arbeidstid og lønn
  7. Har et effektivt ledelsesprogram - uten korrupsjon
  8. Har kontroll også med underleverandører

Kvalitet og sertifisering

Hver dag er du som profesjonell yrkesutøver avhengig av at det utstyret du bruker holder en høy kvalitet. Du må kunne stole på at klær vil holde deg tørr, varm og at du lett kan utføre jobben i dem. Verneutstyret må være sikkert, godkjent og tilpasset Nordiske forhold. 
Det er det utgangspunktet vi tar når vi designer våre klær og verneprodukt.
 
Alle verneprodukter og vernetøy vi tilbyr er CE sertifisert. 
Vi benytter metervare og tilbehør av høy kvalitet - produkter som er gjennomtestet og brukt i mange år av profesjonelle yrkesutøvere. Vi bruker glidelåser fra YKK, Cordura i utsatte slitasjedeler, tråd av god kvalitet og vi bruker knapper som vi vet fungerer i et industrielt marked.
 
Vi produserer varene på nøye utvalgte fabrikker i Asia som forstår kravene på det Nordiske markedet og som har et kvalitetsnivå på ferdige varer som vi kan innestå for.

Kjemikalier i produkter

Produksjon av klær, hansker og sko krever kjemikalier. Tekstilproduksjon har historisk sett vert svært miljøbelastende, både med hensyn til vannforbruk, kjemikalier i fargestoffer og andre prosesser. Men mye har skjedd – også i produksjonsland. Kina har for eksempel siden 2005 tatt betydelige steg for å utvikle en mer miljøvennlig tekstilindustri. 

 

I Europa er det den generelle kjemi-lovgivningen REACH som gjelder og som også er integrert i Norsk lovgivning. REACH stiller krav til produsenter om å registrere og evaluere anvendelse og forekomst av skadelige substanser i produkter. Formålet med REACH er å forbedre menneskers helse og miljø ved å forby eller sette grenseverdier for visse kjemikalier. Systemet er under stadig utvikling og nye kjemikalier blir evaluert. Det er tatt flere internasjonale initiativ for å finne og utvikle mer miljøvennlige kjemikalier som kan brukes i framstilling av tekstiler og skinnprodukter.

Bulldog Protective Workwear følger dette regelverket og vil arbeide aktiv overfor produsenter for å finne mer miljøvennlige løsninger der det er mulig. Vi har avtalefestet nulltoleranse for bruk av kjemikalier i REACH sin liste over forbudte stoffer, kandidatlisten og persistente organiske miljøgifter (POP). Vi følger opp dette regelverket med årlige gjennomganger av systemet. 

 

Liste over kjemikalier og/eller sammensetninger vi ikke bruker i produksjon: